NOKUT-frokost til UiT – Norges arktiske universitet

Studiebarometeret viser at flere studieprogrammer ved universitetet har gode resultater når det gjelder studentenes tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. Vi reiser til Tromsø for å lære mer om hvordan de arbeider med dette.

Tilbakemelding og veiledning er viktig faktor for læring. Samtidig er dette blant de temaene som studentene er og har vært minst fornøyde med i Studiebarometeret. Vi vet at det er stor variasjon mellom program, også innen samme utdanningstype. Vi vet også at noen program lykkes langt bedre enn andre, også innen samme utdanningstype.

Vi setter oss ned med studenter, undervisere og ansvarlige for utvalgte studieprogram og spør:

  • Hvor ser de ytterligere forbedringspotensial?
  • Hvilke tiltak er satt i gang fra tiltak fra sentral ledelse?
  • Hvilke tiltak har de gjort lokalt (på instituttnivå e.l.)?
  • Hvilke råd har lederne og underviseren til andre fagmiljøer på UiT og til andre universiteter og høyskoler? Og ikke minst: hvilke råd har studentene?

Vi har invitert studenter og undervisere fra bachelor i biokjemi og fysioterapi og fra master i sivilingeniørstudiet i informatikk .

I tillegg deltar:

  • Prodekan utdanning Geir F. Lorem, Det helsevitenskapelige fakultet
  • Prodekan for nyskaping Alfred Hanssen, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Prorektor for utdanning Wenche Jacobsen, UiT – Norges arktiske universitet
  • Direktør Terje Mørland, NOKUT

Frokost serveres fra klokken 07:30

Sted: UiT – Norges arktiske universitet, Auditorium 2 i Teorifagsbygg 1

Kan du ikke komme til Tromsø? Vi strømmer møtet.

Del med andre