Becoming musicians: student involvement and teacher collaboration in higher music education

AEC og CEMPE inviterer til konferanse om læring og undervisning i høyere musikkutdanning 24.–26. oktober ved Norges musikkhøgskole.

Konferansen arrangeres for å feire CEMPEs fem første år. Samtidig markerer konferansen etableringen og det begynnende arbeidet til AEC og CEMPE-plattformen Learning and Teaching in Music Performance Education (LATIMPE). Studentinvolvering og lærersamarbeid er de utvalgte hovedtemaene for konferansen.

Konferansen vil inkludere foredrag av internasjonalt anerkjente fagpersoner, samt parallellsesjoner med presentasjoner, workshop-er og panel diskusjoner.

Les mer om program, registrering, konferanseavgift og reise

Del med andre