Seminarer om kvalitetsarbeid i høyere utdanning – Kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet

NOKUT inviterer til dagsseminarer på Thon Hotel Opera i Oslo 6. og 7. november.

Påmeldingsfristen har gått ut.


Programmet vil være det samme begge dagene, og målet med seminarene er å informere, diskutere og inspirere. Se program

Krav til systematisk kvalitetsarbeid

Universiteter og høyskoler har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr og er pålagt å ha et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Nasjonale krav til det systematiske kvalitetsarbeidet er fastsatt i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i studietilsynsforskriften (NOKUT). Studietilsynsforskriften ble revidert i februar 2017, og siden da har syv vitenskapelige høyskoler deltatt i en pilotstudie for tilsyn etter de nye kravene.

På dette seminaret vil vi ta for oss kapittel 4 i NOKUTs studietilsynsforskrift om institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Kapittelet inneholder krav til hvordan kvalitetsarbeidet forankres i institusjonen, hvordan institusjonen arbeider for å sikre at studietilbudene er i tråd med lovverket, innhenting av informasjon for å vurdere kvalitet, samt hvordan informasjon brukes for å avdekke sviktende kvalitet og å videreutvikle studieporteføljen.

Seminaret skal

  • gi informasjon om studietilsynsforskriftens krav til kvalitetsarbeid
  • gi mulighet for dialog og erfaringsdeling mellom institusjonene og mellom NOKUT og institusjonene
  • videreutvikle kunnskap om hvordan institusjonene kan utvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid

Arbeidsform

På seminaret vil deltakerne få mulighet til å dele erfaringer på tvers av institusjoner, og med NOKUT. Det vil også bli korte presentasjoner fra utvalgte institusjoner, og fra studenter.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot alle institusjoner innenfor høyere utdanning, og vi anbefaler alle som jobber med, eller er interessert i, kvalitetsarbeid å melde seg på. Institusjonene oppfordres til å melde på studentrepresentanter.

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen (16. oktober).

Kontaktperson: Aslaug Louise Slette

Seminar om kravene til studietilbud 5. november

NOKUT arrangerer også seminar om kravene til studietilbud i høyere utdanning 5. november, som tar for seg kapittel 2 i studietilsynsforskriften. Seminarene kan med fordel kombineres. Les mer og meld deg på (åpnes i et nytt vindu)

Del med andre