Søkerkurs – akkreditering av studietilbud 1. og 2. syklus

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. Målet med søkerkurset er å gi deltakerne forståelse for kriteriene som stilles til et akkreditert studietilbud i studietilsynsforskriften. På søkerkurset vil vi også gå igjennom selve akkrediteringsprosessen.

  • Sted:

  • Tid

    -
  • Påmeldingfrist:

Institusjoner som planlegger å søke om akkreditering av nye studietilbud til fristen 15. september og ønsker tilbud om søkerkurs, bes om å ta kontakt med NOKUT via uh-studier@nokut.no senest 25. mai.

Søkerkurset vil holdes 8. juni. Nærmere informasjon om tidspunkt og sted kommer senere.

For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Deltakelse på kurset er gratis og inkluderer bespisning. Institusjonene må selv dekke reise og opphold. Vi ber deltakere med allergier eller lignende vi skal ta hensyn til, om å gi oss beskjed.

Viktige dokumenter

NOKUT forventer at deltakerne har satt seg inn i:

Del med andre