Lansering av forsknings- og utdanningsevalueringer innen samfunnsvitenskapene

Forskningsrådet og NOKUT inviterer til lanseringsseminar for evalueringene av samfunnsvitenskapelig forskning (seks disipliner), samfunnsvitenskapelig utdanning (tre disipliner) og samspillet mellom forskning og utdanning (tre disipliner).

34 institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Evalueringen har resultert i konkrete anbefalinger om tiltak for å fremme kvalitet og effektivitet i den samfunnsvitenskapelige forskningen i Norge. 10 institusjoner har deltatt i NOKUTs evaluering av utdanning innen statsvitenskap, sosiologi og økonomi. Evalueringen har resultert i konkrete anbefalinger om tiltak for å fremme kvaliteten i utdanningen i de respektive fagene.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT og Forskningsrådet samarbeidet om en evaluering av samspillet mellom forskning og utdanning, og denne omfatter de 10 institusjonene som både har deltatt i NOKUTs og Forskningsrådets evalueringer. Alle evalueringene har blitt utført av internasjonale fagpaneler.

Se direktesending fra seminaret (åpnes i et nytt vindu)

Program

09.30
Frukt og kaffe

10.00
Velkommen
Prosjektledere Heidi Dybesland, Forskningsrådet og Stephan Hamberg, NOKUT

10.10
Kommentarer
Statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet

Del 1

10.40
Innledning
Avdelingsdirektør Christen Krogh, Forskningsrådet

10.50
Presentasjon av evalueringen av norsk samfunnsvitenskapelig forskning
Leder for hovedkomitéen, professor Katarina Eckerberg, Umeå universitet

11.30
Kommentarer fra evaluerte institusjoner:
Dekan Jan Erik Askildsen, Universitetet i Bergen
Direktør Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning

12.00
Kommentarer og spørsmål fra salen

12.25
Videre oppfølging av evalueringen
Adelingsdirektør Bjørn Tore Kjellemo, Forskningsrådet

12.30
Minglemat i møtesenteret

Del 2

13.00
Innledning
Stephan Hamberg, NOKUT

13.10
Presentasjon av utdanningsevalueringen ved panelledere: 
Professor Anne Skorkjær Binderkrantz, Aarhus universitet (statsvitenskap)
Professor Christofer Edling, Lund Universitet (sosiologi)
Professor Henri de Groot, Vrije universiteit Amsterdam (økonomi)

14.00
Kommentarer og spørsmål fra salen

14.20
Pause

Del 3

14.35
Innledning
Åsne Aarstad, NOKUT

14.40
Hvordan vurdere samspill mellom forskning og utdanning
Mari Elken, NIFU

14.55
Hovedfunn i samspillsevalueringen
Åsne Kalland Aarstad, NOKUT

15.05
Evaluering av samspill: refleksjoner fra sosiologipanelet
Professor Christofer Edling, Lund Universitet (sosiologi)

15.20
Avslutning og veien videre
Heidi Dybesland, Forskningsrådet og Stephan Hamberg, NOKUT

Del med andre