Kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid ved fusjonerte institusjoner

NOKUT inviterer til et dagsseminar mandag 18. juni 2018 på Park Inn Radisson, Gardermoen.

Programmet vil ta for seg krav til kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid i lov og forskrift og diskutere disse ut i fra et fusjonsperspektiv. I tillegg til presentasjoner fra NOKUT og fusjonerte institusjoner vil det bli lagt opp til diskusjoner og erfaringsdeling.

Sjekk programmet

Målgrupper

Seminaret retter seg primært mot institusjoner som står i, eller nylig har gjennomgått, fusjonsprosesser. Det oppfordres til at institusjonene stiller med medarbeidere som er sentrale i kvalitetsarbeidet på ulike nivå i institusjonen, inkludert studentrepresentanter.

Bakgrunn

Alle norske universiteter og høyskoler er pålagt å ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen, ref. lov om universiteter og høyskoler § 1-6. Dette er en grunnleggende forutsetning for akkreditering av studietilbud jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 (4) og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 2-1 (1) med tilhørende merknad.

Kravet om et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring gjelder også fusjonerte institusjoner. NOKUT forventer at fusjonerte institusjoner utvikler og implementerer kvalitetssikringssystem som gjenspeiler institusjonens virkeområde, geografiske utstrekning og egenart som en del av fusjonsprosessen. Overgangen fra flere til én institusjon må reflekteres i et nytt og/eller tilpasset kvalitetssikringssystem som er felles for hele institusjonen.

NOKUT vil starte opp ordinært tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid i 2019. Studietilsynsforskriften stiller en rekke krav til institusjonenes kvalitetsarbeid, forstått som det arbeidet som utføres gjennom et system for kvalitetssikring. Ved dette tilsynet forventes det at institusjonene – i tillegg til å ha et institusjonsdekkende kvalitetssikringssystem – kan vise til resultater generert av systemet som er med på å sikre studietilbudskvaliteten.

Praktisk informasjon

Deltagelse er gratis. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen. Dersom registrerte deltagere uteblir fra seminaret, vil dette medføre et gebyr på kr. 1 000 per person for å dekke kostnader.

Kontaktperson: Åsne Kalland Aarstad, seniorrådgiver i NOKUT

Del med andre