Søkerkurs – godkjenning av fagskoleutdanning

NOKUT inviterer til søkerkurs! Invitert er dere som vil søke om godkjenning av fagskoleutdanning. Kurset er primært for dere som planlegger å søke innen søknadsfristen 15. september 2018, men er også åpent for fremtidige søkere og andre eksisterende tilbydere.

Det er gratis å delta på kurset, og lunsj er inkludert. NOKUT dekker imidlertid ikke reise og opphold.

Hvorfor gå på kurset?

Målet med kurset er at dere som søker om godkjenning skal bli bedre til å skrive gjennomarbeidede og gode søknader. Vi vil legge særlig vekt på de kravene som vi av erfaring vet at mange søkere har problemer med. En viktig grunn til å delta på kurset er at en god søknad vil gi raskere saksbehandling.

For at en fagskoleutdanning skal bli godkjent av NOKUT skal alle kravene i kapittel 3 i fagskoletilsynsforskriften være tilfredsstillende oppfylt. På kursene vil vi ta for oss både de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning, slik som styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring samt de faglige kravene til utdanningen.

Nærmere kursdatoene vil vi legge ut programmene og mer informasjon om innholdet i kursene.

Forberedelse

Før kurset er det viktig at dere har satt dere inn i:

Spørsmål og innspill

Har dere praktiske spørsmål eller innspill til problemstillinger som er relevante for kurset, kan dere kontakte oss på e-post: fagskole@nokut.no.

Gode innspill fra dere gir bedre søkerkurs!

Del med andre