NOKUT-frokost til Universitetet i Stavanger

Studiebarometeret viser stor variasjon mellom studieprogram når det gjelder studentenes tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. Vi reiser over fjellet for å lære mer om hvordan Universitetet i Stavanger arbeider med dette.

Tilbakemelding og veiledning er viktig faktor for læring. Samtidig er dette blant de temaene som studentene er og har vært minst fornøyde med i Studiebarometeret.

Vi setter oss ned med undervisere og ansvarlige for utvalgte studieprogram og spør:

  • På noen studieprogram er studentene langt mer tilfredse med tilbakemelding og veiledning enn andre. Hvordan jobber programmene med de mest fornøyde studentene? 
  • Hvilke tiltak er satt i gang fra sentral ledelse?
  • Hvilke råd har lederne og underviserne til andre fagmiljøer på UiS – og til andre universiteter og høyskoler?

Fra UiS deltar representanter fra bachelorprogrammene i byggingeniør og journalistikk. 

Frokosten strømmes

Les Tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret 2017– eksempler på god praksis (pdf)

Del med andre