Søkerkurs 2. syklus

Søkerkursene er NOKUTs veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. Målet er å gi deltakerne veiledning slik at søknaden er god nok for videre saksbehandling. Dette innebærer at vi ikke kommer med fagspesifikke råd. Vi går heller ikke konkret inn i eventuelle tidligere avvisninger.

Mål og innhold

Innhold: Veiledning til krav for akkreditering av studietilbud. Prosessen for akkreditering ved søknad til NOKUT vil også gjennomgås.

Mål: Å gi deltakerne forståelse for hvilke krav som stilles til et akkreditert studietilbud.  

Målgruppe: Veiledningen er lagt til rette både for fagpersoner og personer med oppgave innen faglig og/eller administrativ koordinering og ledelse. Det er åpent for nye så vel som tidligere deltakere.

Det er ønskelig at representanter for både administrasjon og fagmiljøet deltar.

Det er begrenset antall plasser. Dersom det skulle bli helt fullt, blir vi nødt til å prioritere hvor mange som kan komme fra hver institusjon.

Deltakelse inkludert bespisning er gratis. Institusjonene må selv dekke reise og opphold. Dersom deltakerne har allergier eller lignende vi skal ta hensyn til, vennligst gi beskjed i påmeldingsskjemaet.

Viktige dokumenter

NOKUT forventer at deltakerne har satt seg inn i:

Del med andre