Ungarn

1. Godkjenning i Norge

1.1 Krav til studiekompetanse i Norge
1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning
1.3 Opplæring som godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring
1.4 Utdanning som godkjennes som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning
1.5 Utdanningsdokumenter


2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunnskole og videregående skole
2.2 Mellomnivå
2.3 Høyere utdanning
2.4 Større utdanningsreformer
2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning 

3. Lenker og kilder


1. Godkjenning i Norge

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge

(se også pkt. 2.1.2)
Utdanning som gir adgang til universitetsutdanning i hjemlandet. Høyere utdanning som bygger på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere utdanning i Norge.

1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning

NOKUT har endret retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning med virkning fra 1. juni 2020. Dette medfører en endring av hva enkelte utenlandske grader normalt blir godkjent som. Etter innføring av de nye retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning vil NOKUT gradvis oppdatere landdatabasen med ny informasjon tilpasset de nye retningslinjene. I en overgangsfase vil derfor informasjon om hva utenlandske grader normalt godkjennes som dessverre ikke være tilgjengelig.

Her kan du lese mer om NOKUTs nye retningslinjer for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

1.3 Opplæring som godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring

For tiden kan ikke NOKUT vurdere fag- og yrkesopplæring fra dette landet opp mot norsk fag- og yrkesopplæring. Du kan lese mer om godkjenningsordningen her.

1.4 Utdanning som godkjennes som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning

Det kan søkes om godkjenning av utenlandsk høyere yrkesfaglig utdanning som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) her.

1.5 Utdanningsdokumenter

Vitnemål og Diploma Supplement som inneholder karakterutskrift. For eldre utdanninger: vitnemål, indeks eller karakterutskrift.

Diploma Supplement (Oklevélmelléklet) Utstedes på ungarsk og engelsk. Gratis til alle som oppnår endelig vitnemål i første og andre syklus.

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunn og videregående skole

2.1.1 Utdanningsstruktur i grunn- og videregående skole

 • Alder ved skolestart: 6 / 7 år
 • Grunnskole: varighet 8 eller 6 eller 4 år
 • Videregående skole: varighet 4 eller 6 eller 8 år
 • Varighet av grunn- og videregående skole er til sammen 12 år

2.1.2 Avsluttende eksamen/vitnemål som gir rett til å søke høyere utdanning i hjemlandet
Gimnáziumi Érettségi Bizonyitvány / Szakközépiskolai Érettségi Bizonyitvány/ Szakközépiskolai Érettségi Képesitö Bizonyitvány / Technikusképesitö Bizonyitvány

2.2 Mellomnivå

Felsöfokú szakképzés: etter Érettségi 2–2,5-årig utdanning, men gir ikke kvalifikasjon på høyere utdanningsnivå. Ved videreutdanning i tilsvarende fagområde på høgskole/universitet kan utdanningen vanligvis innpasses med 30–90 ECTS.

2.3 Høyere utdanning

2.3.1 Institusjonstyper innen høyere utdanning

 • Egyetem: universitet
 • Föiskola: høgskole

2.3.2 Utdanningsstruktur i høyere utdanning

Det gamle systemet:

 • Föiskolai oklevél: 3- eller 4-årig høyere utdanning etter fullført videregående skole / Érettségi
 • Egyetemi oklevél: 4- eller 5-årig høyere utdanning etter fullført videregående skole
 • Szakirányú továbbképzés (postgraduate videreutdanning): 1–3 år, bygger på Egyetemi eller Föiskolai oklevél, gir ikke adgang til doktorgradsstudier.
 • Doktorgrad: Doctor of Philosophy (ph.d.) og Doctor of Liberal Arts (DLA): minst 3 år, bygger på Egyetemi oklevel.

Det nye systemet:

 • Første syklus: Alapfokozat (bachelorgrad): 3–4 år / 180–240 ECTS
 • Andre syklus: Mesterfokozat (mastergrad): 1–2 år / 60–120 ECTS
 • Mesterfokozat (mastergrad) integrerte utdanninger): 5–6 år / 300–360 ECTS
 • Szakirányú továbbképzés (postgraduate videreutdanning) : 1–2 år, 60–120 ECTS, bygger på Alapfokozat eller Mesterfokozat, gir ikke adgang til doktorgradsstudier.
 • Tredje syklus: Doktori fokozat, Doctor of Philosophy (ph.d) og Doctor of LIberal Arts (DLA): minst 3 år og 180 ECTS, bygger på mastergrad

Se oversikt over utdanningsstrukturen i Ungarn (pdf)

2.3.3 System for studiepoeng
ECTS system er innført og obligatorisk fra september 2003.
1 års fulltidsstudier gir 60 ECTS.

2.3.4 Karaktersystem

Det vanligste karaktersystemet er en skala fra 1 til 5, der 5 er best og 1 er stryk.

1 – elégtelen

2 – elégséges

3 – közepes

4 – jó

5 – jeles

I tillegg finnes det et system med tre karakterer

5 – kiválóan megfelelt: meget godt / godt bestått

3 – megfelelt: bestått

1 – nem felelt meg: ikke bestått

Institusjonene kan bruke andre karaktersystemer hvis de er sammenlignbare med disse to systemene.

2.4 Større utdanningsreformer

 • 1999: om organisering av institusjonenene innen høyere utdanning
 • 2002: om det nye credit-systemet
 • 2005: Lov om høyere utdanning: fastsetter den nye gradsstrukturen som er tilpasset Bologna-prosessen

2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning

Hungarian Accreditation Committee (HAC) utfører både institusjons- og programakkreditering.

3. Lenker og kilder

 

Sist oppdatert: 25.01.2019


Relatert informasjon

Hos ANSA kan du lese erfaringsrapporter fra studiesteder i Ungarn. I rapportene kan du lese om bolig, undervisning, studentliv og lignende. Rapportene er skrevet av norske studenter ved det aktuelle lærested eller av ansatte ved ANSAs informasjonssenter for utdanning i utlandet. Les mer hos ANSA