Tyrkia

1. Godkjenning i Norge

1.1 Krav til studiekompetanse i Norge
1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning
1.3 Opplæring som godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring
1.4 Utdanning som godkjennes som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning
1.5 Utdanningsdokumenter


2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunnskole og videregående skole
2.2 Mellomnivå
2.3 Høyere utdanning
2.4 Større utdanningsreformer
2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning


3. Lenker og kilder


1. Godkjenning i Norge

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge

(se også pkt. 2.1.2)
Fullført og bestått videregående skole og ett års høyere utdanning.

Høyere utdanning som bygger på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere utdanning i Norge.

1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning

NOKUT har endret retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning med virkning fra 1. juni 2020. Dette medfører en endring av hva enkelte utenlandske grader normalt blir godkjent som. Etter innføring av de nye retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning vil NOKUT gradvis oppdatere landdatabasen med ny informasjon tilpasset de nye retningslinjene. I en overgangsfase vil derfor informasjon om hva utenlandske grader normalt godkjennes som dessverre ikke være tilgjengelig.

Her kan du lese mer om NOKUTs nye retningslinjer for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

1.3 Opplæring som godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring

For tiden kan ikke NOKUT vurdere fag- og yrkesopplæring fra dette landet opp mot norsk fag- og yrkesopplæring. Du kan lese mer om godkjenningsordningen her.

1.4 Utdanning som godkjennes som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning

Det kan søkes om godkjenning av utenlandsk høyere yrkesfaglig utdanning som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) her.

1.5 Utdanningsdokumenter

Det utstedes Diplom og detaljert karakterutskrift for hver grad. Fra 2006 utstedes det Diploma Supplement med ECTS.

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunnskole og videregående skole

2.1.1 Utdanningsstruktur i grunnskole og videregående skole

Gammelt system:

 • Alder ved skolestart: 6 år
 • Basic/Primary Education – Primary School (tidligere Elementary School): Varighet 5 år
 • Basic/Primary Education – Junior High (Middle) School: 3-årig
 • Secondary Education – Genera Secondary: 3-årig
 • Secondary Education – Technical Secondary: 4-årig
 • Secondary Education – Vocational Secondary: 3-årig

Nytt system fra 2009:

Endring i Primary Education fra 1997, Secondary Education fra 2005.

 • Alder ved skolestart: 6 år
 • Primary Education – 8 år
 • Secondary Education – General Secondary: 4 år
 • Secondary Education – Technical Secondary: 4 år
 • Secondary Education – Vocational Secondary: 4 år

2.1.2 Avsluttende eksamen/vitnemål som gir rett til å søke høyere utdanning i hjemlandet

Gammelt system:

 • Devlet Lise Diplomasi

Nytt system

 • Devlet Lise Diplomasi
 • Teknik Lise Diplomasi
 • Meslek Lise Diplomasi

2.1.3 Yrkesfaglig videregående opplæring

Yrkesfaglig videregående opplæring for 14-17 år gamle elever resulterer i Teknik- eller Meslek Lise Diplomasi vitnemål ved beståtte fagprøver og eksamener. Opplæringen er en blanding av allmennfag og yrkesfag og kan inneholde en praksisperiode i bedrift.

Fra 2002 kan Teknik / Meslek Lise Diplomasi fra videregående skole gi adgang til studier ved Vocational Higher Schools uten nasjonal opptaksprøve.

2.2 Mellomnivå

Yrkesfaglige kvalifikasjoner er i hovedsak innplasserte på de videregående og høyere utdanningsnivåene i Tyrkia. 

2.3 Høyere utdanning

Det er en felles, nasjonal, opptaksprøve til høyere utdanning i Tyrkia som organiseres av et frittstående statlig kontor (ÖSYM).

2.3.1 Institusjonstyper innen høyere utdanning

 • Statlige og private (foundation) universiteter
 • Higher Institutes of Technology

2.3.2 Utdanningsstruktur i høyere utdanning

2.3.3 System for studiepoeng

Det finnes ikke en nasjonal standard for studiepoeng. En rekke ulike poengsystemer brukes innen høyere utdanning, men fra 2006 skal det utstedes Diploma Supplement (DS) med ECTS etter europeisk standard.

2.3.4 Karaktersystem
Det finnes ikke en nasjonal standard for karaktersystem, og flere ulike systemer brukes.  

2.4 Større utdanningsreformer

Fra 2001/2 til i dag har det blitt gjennomført en rekke større og mindre reformer:

Reformen i 2002: ga mulighet for opptak til høyere utdanning med vitnemålet Teknik Lise Diplomasi eller Meslek Lise Diplomasi.

Reformen i 2005: utvidet 3-årig videregående skole til 4 år.

Bologna-prosessen førte til innføringen av ECTS og Diploma Supplement fra skoleåret 2005/ 2006. Selv om det er obligatorisk for universiteter å utstede Diploma Supplement, gjøres ikke dette alltid. 

2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning

The Council of Higher Education (Yüksekögretim Kurulu – YÖK) er ansvarlig for kvalitetssikring av både offentlige og private læresteder.  

2.5.1 Oversikt over åpne verifiseringsdatabaser:

3. Lenker og kilder