Kina

1. Godkjenning i Norge
1.1 Krav til studiekompetanse i Norge
1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning
1.3 Opplæring som godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring
1.4 Utdanning som godkjennes som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning
1.5 Utdanningsdokumenter

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet
2.1 Grunnskole og videregående skole
2.2 Mellomnivå
2.3 Høyere utdanning
2.4 Større utdanningsreformer
2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning
2.6 Avtaler

3. Lenker og kilder 

1. Godkjenning i Norge

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge

(se også pkt. 2.1.2)

Fullført og bestått videregående skole og ett års høyere utdanning.

Høyere utdanning som bygger på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere utdanning i Norge.

1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning

NOKUT har endret retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning med virkning fra 1. juni 2020. Dette medfører en endring av hva enkelte utenlandske grader normalt blir godkjent som. Etter innføring av de nye retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning vil NOKUT gradvis oppdatere landdatabasen med ny informasjon tilpasset de nye retningslinjene. I en overgangsfase vil derfor informasjon om hva utenlandske grader normalt godkjennes som dessverre ikke være tilgjengelig.

Her kan du lese mer om NOKUTs nye retningslinjer for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

1.3 Opplæring som godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring

For tiden kan ikke NOKUT vurdere fag- og yrkesopplæring fra dette landet opp mot norsk fag- og yrkesopplæring. Du kan lese mer om godkjenningsordningen her.

1.4 Utdanning som godkjennes som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning

Det kan søkes om godkjenning av utenlandsk høyere yrkesfaglig utdanning som sidestilt med norsk høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) her.

1.5 Utdanningsdokumenter

 • Graduation Certificate (毕业证书) for Graduation Certificate for Non-Degree Programme

Akademiske grader utstedes både med et Graduation Certificate (毕业证书) og et Degree Certificate (学位证书). I perioden 1985–1991 ble bare et samlet vitnemål utstedt for hver akademiske grad. Fra og med 1. januar 2016 kan lærestedene utforme sine egne vitnemål, før denne datoen måtte alle bruke samme format.

 • Graduation Certificate (毕业证书) for Completion of Bachelor Degree Programme
 • Bachelor Degree Certificate (学士学位证书)
 • Graduation Certificate ( 毕业证书 ) for Completion of Master Degree Programme
 • Master Degree Certificate(硕士学位证书)
 • Graduation Certificate(毕业证书)for Completion of Doctor Degree Programme
 • Doctor Degree Certificate(博士学位证书)
 • Karakterutskrift (成绩单)

Verifiseringsrapporter av endelig vitnemål

NOKUT har fått bekreftet fra China Higher Education Student Information (CHSI) at det finnes falske verifiseringsrapporter som kan verifiseres gjennom falske CHSI-nettsider. NOKUT anbefaler å bruke følgende nettadresser ved sjekk av verifiseringsrapporter:

 • Degree Certificates (学位证书):
  China Academic Degree & Graduate Education Information Center (CDGDC) kan utstede verifiseringsrapporter for Degree Certificates (学位证书) for bachelor-, master- og doktorgrader på kinesisk.
  Bruk denne nettadressen: https://www.chinadegrees.cn/cqva/gateway.html

 • Graduation Certificates (毕业证书):
  China Higher Education Student Information (CHSI) kan utstede verifiseringsrapporter for Graduation Certificates (毕业证书) på både kinesisk og engelsk.

CDGDC og CHSI kan sende verifiseringsrapporter direkte til universiteter eller institusjoner via både e-post og vanlig post. Kandidatene kan oppgi adressen dit rapportene skal sendes samtidig som de sender inn søknad om verifisering.

NB!

 • Verifisering av endelig vitnemål, blant annet Degree Certificate og Graduation Certificate er gratis for kandidater fra 01. juli 2018.
 • CDGDC og CHSI utsteder ikke verifiseringsrapporter på papir lenger. CHSI utsteder verifiseringsrapporter på papir for utdanninger fullført før 2002.
 • Verifiseringsrapporten er et gyldig et halvt år.

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunnskole og videregående skole

2.1.1 Utdanningsstruktur i grunnskole og videregående skole

 • Alder ved skolestart: 6 år
 • Primary School: varighet 6 år
 • Junior Middle School: varighet 3 år
 • Senior Middle School (tilsvarende Senior Secondary School): varighet 3 år

2.1.2 Avsluttende eksamen/vitnemål som gir rett til å søke høyere utdanning i hjemlandet

 • Senior Secondary School Leaving Certificate, Senior Middle School/High School Leaving Certificate.
 • Fra 1977: Opptakskrav til både college og universiteter er et endelig vitnemål fra videregående skole pluss National College / University Entrance Examination (Gao Kao 高考).
 • Fra 1986: Opptakskrav til Adult Higher Education er endelig vitnemål fra videregående skole eller annen tilsvarende utdanning pluss National Adult College / University Entrance Examination (Chengren Gao Kao 成人高考).

2.1.3 Yrkesfaglig videregående opplæring

3–5 årig yrkesrettet (vocational)/profesjonsutdanning som bygger på 9 års skolegang

 • Middle Specialised School / Colleges (Zhonghzhuan 中专)
 • Vocational Secondary Schools (Zhigao 职高)
 • Skilled workers Schools (Jixiao 技校)

Forskjellige diplomer utstedes. Ved fullført Middle Specialised Schools og Vocational Secondary Schools utdanning er det fra 2001 mulig å ta National College / University Entrance Examination (Gao kao) og få adgang til universitetsutdanning.

2.2 Mellomnivå

3-4 årig yrkesfaglig utdanning bygger på fullført videregående skole (senior middle school) og totalt 12 års skolegang og tilbys på post-sekundært nivå ved higher skilled worker schools (gaoji jixiao 高级技校) og technician colleges (jisji xueyuan 实际 学院).

2.3 Høyere utdanning

2.3.1 Institusjonstyper innen høyere utdanning

 • Universiteter
 • Institutter
 • Polytekniske universiteter
 • Militære institutter
 • Private instituttter
 • Junior Colleges (Non-Degree)
 • Independent Colleges*

Disse forskjellige typer høyere utdanningsinstitusjoner dekker både akademiske fag og profesjonsutdanninger (lærerutdanning, ingeniørutdanning, sykepleieutdanning osv.)

* Private institusjoner/universiteter (independent colleges) kan være tilknyttet offentlige universiteter, men er selvfinansierte og selvstyrte. Man bør alltid sjekke at de har akkreditering fra MOE.

2.3.2 Utdanningsstruktur i høyere utdanning

2.3.3 System for studiepoeng
Etter at et credit system ble innført i Kina fra 1978, har flere og flere læresteder et system for studiepoeng. Men det finnes ikke noe landsdekkende, enkelt system for studiepoeng.

2.3.4 Karaktersystem

 • 90–100 Excellent (beste karakter)
 • 80-90 Good
 • 70-80 Average
 • 60 Pass (laveste ståkarakter)
 • Lavere enn 60 Fail (ikke bestått)

Det finnes ikke noe standardisert karaktersystem for høyere utdanning i Kina. Mange læresteder bruker en prosentskala som går fra 60-100%, men slett ikke alle.

2.4 Større utdanningsreformer

 • «985» og «211»: Før Double First-Class Initiative fikk Kinas toppuniversiteter ekstra bevilgninger gjennom to kalt «985» og «211». «211» begynte i 1995, og mer enn 100 universiteter fikk midler til bl.a. å utvikle sine forskningsprogrammer. «985» ga ekstra bevilgninger til et mindre utvalg universiteter. Listen over de 42 universitetene som er med i «Double First-Class» prosjektet inkluderer alle de 39 universitetene som var med i «985»-prosjektet, og tre tidligere «211» universiteter.

 • I de siste årene har det skjedd mange sammenslåinger av høyere utdanningsinstitusjoner. Informasjon om navneendringer kan fås hos NOKUT.

2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning

 • The Ministry of Education (MOE) akkrediterer høyere utdanningsinstitusjoner.
 • The Degree Awarding Office at the State Council bevilger institusjoner retten til å utstede akademiske grader.
 • The Ministry of Education (MOE) akkrediterer studieprogrammer med undervisning på engelsk. Se liste over akkrediterte studieprogrammer med undervisning på engelsk (bruk Internet Explorer for å åpne lenken).

 • En liste over akkrediterte institusjoner og studieprogrammer som samarbeid med utenlandske institusjoner kan finnes på hjemmesiden til Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools  (kun på kinesisk).

2.6 Avtaler

3. Lenker og kilder


Sist oppdatert: 13.05.2020

Relatert informasjon

Hos ANSA kan du lese erfaringsrapporter fra studiesteder i Kina. I rapportene kan du lese om bolig, undervisning, studentliv osv. Rapportene er skrevet av norske studenter ved det aktuelle lærested eller av ansatte ved ANSAs infosenter for utdanning i utlandet.
Les mer hos ANSA