GSU-listen

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? Da må du ha en utdanning som gir generell studiekompetanse her. Dette kan du sjekke i GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere). Du må også dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

Hvem bruker GSU-listen?

GSU-listen brukes av norske universiteter og høyskoler ved opptak til utdanning. I tillegg brukes den når NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning.

Hva inneholder listen?

Listen inneholder informasjon om hva slags utdanning du må ha for å kunne søke opptak til universiteter og høyskoler i Norge. For en del land er det et krav om at du har høyere utdanning* fra hjemlandet etter videregående opplæring.

NB! Til noen studier er det spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.

* Den høyere utdanningen må være et godkjent program tatt ved et godkjent lærested i utdanningslandet.

Last ned hele GSU-listen

Les mer om GSU-listen

NOKUTs lukkede GSU-forum

Tidligere oppdateringer 2012–2017

Velg land eller internasjonal kvalifikasjon for å se kravene

Opptakskravet i høyere utdanning består av både et utdanningskrav og språkkrav i engelsk og norsk. Informasjon om norsk- og engelskkravene finner du i språkvedlegget.

Sist oppdatert 15. mars 2018.

Følgende land har endringer:

 • Antigua og Barbuda
 • Barbados
 • Belize
 • Burundi
 • Dominica
 • England, Wales, Nord-Irland
 • Grenada
 • Guyana
 • Jamaica
 • Madagaskar
 • Malta
 • Namibia
 • Rwanda
 • Saint Lucia
 • Slovenia
 • Somalia
 • Syria
 • Trinidad og Tobago
 • Venezuela
 • Zambia

Les mer om endringene i GSU-lista. I tillegg er det er endringer i språkvedlegget.

Velg her: