Godkjente fagområder

I tillegg til å opprette nye tilbud, kan tilbydere med fagområdegodkjenning foreta vesentlige endringer innenfor det aktuelle fagområdet, på de utdanningstilbudene som de allerede har fått godkjent av NOKUT.

Tre tilbydere har fått fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde: