Godkjenningskontorer – lovregulerte yrker

I Norge er det flere kontorer som godkjenner utenlandsk utdanning for lovregulerte yrker.

Finn kontaktinformasjon her: