Akkrediterte fagområde

I tillegg til å opprette nye tilbod, kan fagskular med fagområdeakkreditering gjere vesentlege endringar innanfor det aktuelle fagområdet, på dei utdanningstilboda dei allereie har fått akkreditert av NOKUT.

Seks fagskular har fått fullmakt til å sjølve opprette utdanningstilbod innanfor eit avgrensa fagområde: