Godkjende fagområde

I tillegg til å opprette nye tilbod, kan tilbydarar med fagområdegodkjenning gjere vesentlege endringar innanfor det aktuelle fagområdet, på dei utdanningstilboda dei allereie har fått godkjent av NOKUT.

Tre tilbydarar har fått fullmakt til å sjølve opprette utdanningstilbod innanfor eit avgrensa fagområde: