Bransjeliste – lovregulerte yrker

De forskjellige bransjene og sektorene har ulikt antall lovregulerte yrker. Noen har mange, andre få. Nedenfor er det laget en samleoversikt over noen av de viktigste bransjene og sektorene i Norge for slike yrker.