Akkrediterte fagskuletilbod

Berre etter å ha fått akkreditering av ei fagskuleutdanning frå NOKUT, kan ein utdanningsinstitusjon kalle seg for ein fagskule. Kvar utdanning fagskulen tilbyr skal óg være akkreditert. Her finn de informasjon om korleis de søker om akkreditering og kva for fagskuleutdanningar NOKUT har akkreditert.

Å søke om akkreditering

NOKUT akkrediterer (godkjenner) fagskuleutdanningar om vilkåra i regelverket er oppfylt. Fagskular som har akkrediterte fagområde, kan sjølv akkreditere utdanningane sine.

Informasjon om søknadsskjema, skjema for å melde frå om endringar og rettleiarar for å søke om fagskuleakkreditering. (Med nye skjema og ny rettleiar frå 14. august 2020.)

Om de planlegg å søke til neste søknadsfrist, ønskjer vi beskjed om det i god tid.

Oversikt over fagskuletilbod som NOKUT har akkreditert

Her kan du finne alle fagskuletilbod som NOKUT har akkreditert. Oversikta var sist oppdatert 14. september 2020. Akkrediteringsvedtaket og rapporten for kvar utdanning finn du i oversikta over NOKUTs tilsynsrapportar og vedtak for fagskuleutdanning.

Finn du ikkje utdanningstilbodet i lista? Då kan det vere at fagskulen har fagområdeakkreditering. Sjekk mogelege årsaker.

Ta kontakt med oss dersom du ønskjer alle grunnlagsdata for denne databasen.

Om du ikkje finn svar på det du lurar på her, kan du sende en e-post til fagskole@nokut.no