Automatisk godkjenning av utdanninger fra Danmark, Finland, Island og Sverige

Noen utdanninger fra de nordiske landene er automatisk godkjent av NOKUT. Hvis du har en av disse utdanningene, kan du nå velge å laste ned et dokument som viser at graden din regnes som automatisk godkjent og som du umiddelbart kan bruke overfor læresteder, arbeidsgivere mv.

Automatisk godkjenning er en bekreftelse på at en utenlandsk grad i nivå og omfang er likestilt med en norsk grad. NOKUT tilbyr dette som en oppfølging av retningslinjene i den reviderte Reykjavik-deklarasjonen.

Hva er forskjellen på en vanlig søknad om godkjenning og automatisk godkjenning?

NOKUTs automatiske godkjenning er et valgfritt alternativ til vår ordinære godkjenningsordning. Du trenger ikke søke om godkjenning eller laste opp dokumenter for vurdering. Det er ingen godkjenningsprosess eller saksbehandling knyttet til identiteten eller kvalifikasjonene dine. NOKUT har utarbeidet standardiserte uttalelser som bekrefter at enkelte grader fra Danmark, Finland, Sverige og Island regnes som automatisk godkjent av NOKUT. Du får tilgang til dokumentet med en gang du har lastet det ned. Dokumentet kan legges ved ditt utdanningsdokument, f.eks. i en jobbsøknad.

Hvis du likevel vil søke om NOKUTs generelle godkjenning av din utenlandske utdanning, må du sende inn en søknad i søkerportalen på nettsiden vår. Du må laste opp både identitets- og utdanningsdokumenter. Søknaden blir gjennomgått av en saksbehandler i NOKUT, som vurderer utdanningsdokumentene og identitetsdokumentene dine. Resultatet av vurderingen er et enkeltvedtak. Hvis utdanningen din kan godkjennes som høyere utdanning av NOKUT, vil du få et vedtak som beskriver utdanningens lengde, antall studiepoeng og om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. Du må regne med noe saksbehandlingstid. Det er mulig å klage på vedtaket. 

Klikk her hvis du ønsker å søke om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på vanlig vis.

Dokumenter

Her kan du laste ned dokumenter om NOKUTs automatiske godkjenning for de landene og kvalifikasjonene som ordningen omfatter. Dokumentet kan legges ved utdanningsdokumentet ditt overfor arbeidsgiver, læresteder osv.

Danmark – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)

Finland – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)

Island – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)

Sverige – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)