Bidragsytere 2017

Siri Kristiansen

Siri Kristiansen er kjent fra både radio og TV. Hun startet sin karriere i NRK P3 i 2005 som programleder for P3morgen. Etter dette har hun vært programleder i "Verdensherredømme" sammen med Kristopher Schau og Egon Holstad, og "Livet" på NRK P2 sammen med Trond Viggo Torgersen. I tillegg har hun laget den prisbelønte dokumentaren "Pappa på Perrongen". I radiosammenheng er det "Lørdagsrådet" på NRK P3 hun er mest kjent fra – radioprogrammet der hun sammen med kjente personligheter løser problemer som lytterne sender inn. Programmet har også blitt gjort om til et "liveshow" på TV. "Rådet" har så langt hatt to sesonger på TV-skjermen.

 

Terje Mørland har vært direktør i NOKUT siden 2008. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU (da NTH) fra 1990 til 1995. Tidligere har han jobbet i Norges forskningsråd, hvor han i perioden 1997–2004 var rådgiver og spesialrådgiver i området for miljø og utvikling. Mørland har også jobbet ved SINTEF. Fra 2005 var han forskningsdirektør med ansvar for stabsfunksjoner innen forsknings- og universitetspolitikk og forskningsadministrative tjenester.

 

Christian Jørgensen

Christian Jørgensen er professor ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen. Der forsker han på raske evolusjonære prosesser og tilpasninger til livet i havet. Jørgensen tar med seg forskerhodet sitt inn i undervisningen sin. Han har nemlig sett nærmere på hvordan studenten lærer og hva slags undervisnings-metoder som fungerer godt. For dette arbeidet har Jørgensen blitt hedret med flere priser. I 2015 mottok han UiBs læringspris. Året etter fikk han Thon prisen for blant annet å ha utviklet aktive dialogbaserte undervisnings-former som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Målet til Jørgensen er at studentene skal finne sin indre nerd og få lyst til å lære enda mer. Før Jørgensen begynte på UiB i 2015 var han forsker på Uni Research.

 

Øystein Lund

Øystein Lund er tilsynsdirektør i NOKUT og har tidligere sittet i NOKUTs styre. Lund er utdannet teolog og var ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet siden 1993. Fra 2009 var han studiedekan og stedfortreder for rektor.

 

Tormod Skjerve

Tormod Skjerve har jobbet med kompetanse- og utdanningspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke siden 1999. Han har vært Virkes representant i mange nasjonale organer og prosesser innen utdannings- og kompetansepolitikk. Skjerve har vært medlem av Nasjonalt fagskoleråd siden opprettelsen i 2010. Han er også medlem av blant annet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning og Nasjonalt kompetansebehovsutvalg. Han var nasjonal ekspert i EU med arbeidssted Cedefop, Thessaloniki (Hellas) 2006–2009, med spesielt ansvar for arbeidslivsperspektivet på kvalifikasjoner og kompetanse. Skjerve er medlem av ESCO Board og Eurochambers Skills Committee.

 

Kim René Teige 

Kim René Teige er utdannet grafisk ingeniør og har jobbet som grafisk designer siden 2004. Han begynte som grafisk designlærer ved fagskolen ved Høyskolen Kristiania 2009 og har siden da kombinert de to yrkene. Våren 2017 ble han også fagansvarlig for grafisk design på fagskolen og studerer praktisk pedagogikk på deltid. Han synes selv han befinner seg i en perfekt verden der han jobber som designer og tar med seg egne erfaringer inn i klasserommet, påvirker og utvikler faget som studieleder og møter studentene i klasserommet som lærer samtidig som han selv opplever hvordan det er å være student gjennom pedagogikkstudiene.

 

 

Thea Wanderås Fossum og Regine Evensen 

Thea Wanderås Fossum og Regine Evensen er kreatører og jobber sammen i team i Ludens Reklamebyrå. Wanderås Fossum er tekstforfatter og Evensen er Art Director. De møtte hverandre på Høyskolen Kristiania der de studerte Reklame og merkekommunikasjon. Regine Evensen er også utdannet førskolelærer fra HiOA. Thea Wanderås Fossum har erfaring fra en rekke forskjellige jobber.

 

Arvid Ellingsen

Arvid Ellingsen er leder i Nasjonalt fagskoleråd, og har siden 2013 jobbet som spesialrådgiver i LO med ansvar for høyere utdanning og forskning. Før det var han kommunikasjonsleder i Forskerforbundet (2006–2013) og rådgiver med ansvar for informasjon og samfunnskontakt i Universitets- og høgskolerådet (2002–2006). Ellingsen er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har vært tidligere lokalleder i Norsk Studentunion i Bergen (1993) og medlem i styret til Universitetet i Bergen (1995).

 

Bilde: Anne Grete Reinertsen 

Anne Grete Reinertsen jobber som barne- og ungdomsarbeider på Havlimyra ungdomsskole i Kristiansand. Hun jobber med elever med ulike behov. Hun jobber også med sosiale tiltak i skolen. Reinertsen har fagbrev som praksiskandidat og har i tillegg tatt pedagogikk og personalledelse. Hun sitter i den nasjonale yrkesseksjonene Kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Ansvarsområdet er blant annet Yrkes-NM for barne- og ungdomsarbeiderfaget og opparbeidelse av nasjonale fagskoleplaner innen oppvekst. Reinetsen har undervist fem år ved AOF Agder i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun er leder i eksamensnemnda i barne- og ungdomsarbeiderfaget (tverrfaglig eksamen), i tillegg til å være sensor. Reinertsen har tatt del i utarbeidelsen av NUFHO-planen "Barn med særskilt behov", hun har ledet arbeidet med utarbeidelsen av planen "De yngste barna i barnehagen", og jobber nå med den fjerde nasjonale fagskoleplanen på oppvekstområdet.

 

Bilde: Gunnbjørg T. Engehagen

Gunnbjørg T. Engehagen er rektor ved Sørlandets fagskole, Grimstad. Sørlandets fagskole tilbyr utdanninger innen tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fra 2020 skal Sørlandets fagskole og Fagskolen i Kristiansand slå seg sammen til en fagskole i Agder. Engehagen er utdannet sykepleier og har en master i psykososialt arbeid. Hun har mange års erfaring fra undervisning og skoleledelse. Hun er styremedlem i rådet for offentlige fagskoler (RFF). Som rektor av Sørlandets fagskole er hun opptatt av å skape et samarbeid mellom lokalt næringsliv/offentlig virksomhet og fagskolen for å sikre kvalitet på eksisterende utdanninger og å utvikle nye studietilbud.

 

Christoffer Blaalid

Christoffer Blaalid er nestleder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter. Han er utdannet elektriker og fagskoleingeniør innen elkraft, og studerer nå industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Ved siden av arbeidet i ONF og studiene er han styremedlem i NOKUT og studentrepresentant i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning.

 

Margrete Meidel Ramsdal

Margrete Meidel Ramsdal er faglig og pedagogisk ansvarlig for fagskoleutdanningene ved AOF Haugaland og har jobbet med fagskole siden 2005. Hun har sin yrkesbakgrunn fra helse- og omsorgstjenester i kommunal og fylkeskommunal virksomhet og fra Rehabiliteringsavdeling i spesialisthelsetjenesten. Fra 2000 har hun jobbet med utdanning, blant annet som lærer innen helse- og oppvekstfag. I AOF Haugaland har hun arbeidet med utvikling av fagskoleutdanninger og kvalitetsarbeid rundt disse. Ramsdal har vært en sentral del av AOF Haugaland sin prosess fram mot fagområdegodkjenning fra NOKUT. Hun er opptatt av at kvalitet skal gjenspeiles i alle ledd. Det studentene lærer i undervisningen skal være nært knyttet til deres praktiske yrkeshverdag. Ramsdal mener at trivsel er en viktig forutsetning for at studenter skal lære og at dette må være et fokus allerede i det første møte med studenten.

 

Gro Svennebye 

Gro Svennebye er leder for fag- og utviklingsavdelingen i AOF Norge og faglig leder i Fagskolen AOF Norge. Hun har siden 2015 vært medlem i Nasjonalt Fagskoleråd hvor hun representerer Voksenopplæringsforbundet (VOFO). Svennebye er utdannet lektor og har bakgrunn fra både grunnskole, videregående opplæring og opplæring innenfor kriminalomsorgen. Siden 2011 har hun vært ansatt i Studieforbundet AOF Norge hvor fagskole, fagutvikling og utdanningspolitisk strategi og påvirkningsarbeid er sentrale ansvarsområder.

 

Fred Johansen

Fred Johansen er førstelektor på NTNU, institutt for vareproduksjon og byggteknikk. Han underviser i byggtekniske fag på Gjøvik, men har de siste 15 årene i økende grad brukt internett som læringsarena for sine studenter. Nå deltar han aktivt i utviklingen av en samordnet ingeniørutdanning på NTNU, og da med spesiell fokus på hvordan digital teknologi kan brukes for å knytte fagmiljøer sammen på tvers av campus.

 

Bilde: Torbjørn Tvedt

Torbjørn Tvedt er rektor ved Fagskolen i Hordaland. Fagskolen i Hordaland ble opprettet 1. januar i 2017 og er en fusjon mellom tidligere Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole. Fra 1. januar 2018 vil også Hordaland helsefagskole være en del av Fagskolen i Hordaland. Torbjørn Tvedt er utdannet cand. scient. fra Universitetet i Bergen, med hovedfag i geologi. Han har 20 års erfaring som rektor ved Fagskolen i Hordaland og Bergen tekniske fagskole. Tidligere har han erfaring fra undervisning, skoleledelse, Oljedirektoratet og offshorevirksomhet. Han har vært leder i RFF og i NUTF, samt deltatt i forarbeidet til etableringen av det Nasjonale fagskolerådet. Som rektor ved Fagskolen i Hordaland og Bergen tekniske fagskole har han ledet arbeidet med studieplaner og godkjenningssøknader for 12 ulike fagskoleutdanninger.

 

Ine M. Andersen

Ine M. Andersen er et kjent fjes i denne sammenhengen da hun i flere år har vært konferansier på fagskolekonferansen. Hun arbeider som seniorrådgiver i tilsynsavdelingen i NOKUT, der hun har jobbet med fagskoleutdanning i over 10 år. Andersen er en ekte fagskoleentusiast, og trives aller best på jobb når hun er omgitt av representanter fra fagskolesektoren. Hun skal lede oss igjennom dag to av årets fagskolekonferanse.

 

Stephan Hamberg

Stephan Hamberg leder NOKUTs seksjon for evaluering og utvikling. Han er utdannet statsviter ved University of Washington i Seattle, USA. I NOKUT har Hamberg har ansvaret for flere store prosjekter og analyser. Han har jobbet spesielt mye med Studiebarometeret, nasjonale deleksamener og NOKUT og forskningsrådets kombinerte fagevalueringer.

 

Kristina Edström

Kristina Edström er sivilingeniør og universitetslektor i "ingeniørutdanningens utvikling" ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Hun har skreddersydd høyskolepedagogisk undervisning for KTHs undervisere, og for det fikk hun KTHs pris for framragende innsats i undervisningen i 2004. Edström er en av de drivende personene bak det internasjonale CDIO-initiativet for utvikling av ingeniørutdanning. I desember legger hun fram avhandlingen "Exploring the dual nature of engineering education: tensions between the academic and professional aims" og fra 2018 er hun sjefsredaktør for European Journal of Engineering Education.

 

Ole-Jacob Skodvin

Ole-Jacob Skodvin er utdannet samfunnsgeograf og har siden våren 2010 vært analysedirektør i NOKUT (Avdeling for utredning og analyse). Før det var han avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet (2005–10) og forsker II ved NIFU. Han har skrevet en rekke publikasjoner nasjonalt og internasjonalt om ulike emner og temaer innen høyere utdanning.

 

Magnus Strand Hauge

Magnus Strand Hauge har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har jobbet i NOKUT siden høsten 2012, de siste årene i avdeling for utredning og analyse. Han har arbeidet med gjennomføring og analyser av Studiebarometeret for universiteter og høyskoler og er nå prosjektleder for Studiebarometeret for fagskoler. I tillegg er han NOKUTs primære kontakt med NSD og arbeider med utdanningsstatistikk i all tertiær utdanning.

 

Rønnaug Haugland Lyckander

Rønnaug Haugland Lyckander er seniorrådgiver ved institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere vært studieleder for masterstudiet og videreutdanninger ved samme institutt. Hun har deltatt i flere prosjekter som undersøker kompetanse og kompetansebehov, blant annet for yrkesfaglærere i videregående skole. I 2013 var Lyckander sekretær for utvalget som foreslo nye rammeplaner for PPU for yrkesfag og treårig yrkesfaglærerutdanning. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlegger hun nå lærernes kompetanse i fagskolen. Rønnaug Haugland Lyckander har pedagogikk hovedfag fra UiO.

 

Bilde: Grim Okstad

Grim Okstad er lektor ved Fagskolen Innlandet. Han har mangeårig erfaring som lærer, rektor, bedriftsleder og rådgiver. Han er engasjert i kompetanseutvikling generelt og har arbeidet med spørsmål knyttet til både skoleutvikling og jobbrelatert læring.

 

Bilde: Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad er styreleder i NOKUT. Hun er ansatt som professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet på Campus Hamar. I perioden 2007 til 2015 var hun rektor ved daværende Høgskolen i Hedmark og medlem, senere nestleder i styret i Universitets- og høgskolerådet. Faginteressene spenner fra leseforskning, språkopplæring for innvandrere til lærerutdanning. Fra 2016 har hun vært engasjert som gjesteprofessor ved Karlstads universitet i Sverige.