NOKUT-frokost 10. januar: Vi legger frem resultatene fra Underviserundersøkelsen

Opptak av frokostmøtet

Se opptak av frokostmøtet (åpnes i et nytt vindu)

Høyskolelektor, stipendiater, professor, universitetslektor, og førsteamanuenser. Hva mener underviserne om utdanningskvaliteten ved norske universiteter og høyskoler?

De siste fire årene har NOKUT bedt studentene si sin mening om kvaliteten på studiet de er i gang med. Nå snur vi oss til dem som står foran studentene. Nemlig underviserne.

  • Hvordan vurderer de studentenes innsats?
  • Deres læringsutbytte?
  • Hvor mye tid bruker de på undervisning?
  • Og hvordan står det egentlig til med studentenes kunnskapsnivå?

Velkommen til årets første NOKUT-frokost der vi legger frem resultatene fra Underviserundersøkelsen

Til frokost kommer blant andre leder for UHR Vidar L Haanes, leder i Forskerforbundet Peter Aaslestad, NSO-leder Marianne Andenæs og NOKUT-direktør Terje Mørland til panelsamtale.

Vi samler også underviserne til samtale. Professor Anne C. Elster (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU), høgskolelektor Petter Kongsgården (Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge) og førsteamanuensis Anniken Haugelund (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo).