NOKUT-frokost med Diku: Studenters utbytte av utenlandsopphold

Vi så nærmere på resultater og analyser av studentenes tilbakemelding på spørsmålene om utveksling i Studiebarometeret. NOKUT-frokosten ble arrangert i samarbeid med Diku.

Studenter på utenlandsopphold (foto: Diku)

Viktige spørsmål som ble belyst og diskutert

 • Hva forteller Studiebarometeret om studentenes erfaring med (tradisjonell) utveksling og andre utenlandsopphold som f.eks. feltarbeid og praksis underveis i studiene?
 • Opplever studentene et godt faglig utbytte, og hvordan er sammenhengen mellom utvekslingsopphold og studiene hjemme?
 • I hvilken grad opplever studentene læring og utbytte utover det faglige?
 • Hvilke forskjeller i studentenes tilfredshet finner vi hvis vi bryter resultatene ned på fagfelt, utdanningsinstitusjon eller landet de drar til?

Disse kom til frokost

 • Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning
 • Terje Mørland, direktør i NOKUT
 • Harald Nybølet, direktør i Diku
 • Sigurd Sandvold, prodekan, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet
 • Knut Mørken, professor, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Anne Kristine Børresen, dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU
 • Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie, Det humanistiske fakultet, NTNU
 • Håkon Randgaard Mikalsen, leder i NSO

Les Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (pdf)

Se opptak fra frokosten