NOKUT-frokost 26/9-2019: Lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019

Presentasjon av det andre Studiebarometeret for fagskolestudenter. Vi lanserte også et helt nytt verktøy for å samle kunnskap om fagskolesektoren.

Hvor fornøyde er fagskolestudentene med studiehverdagen sin? Og hvilke kvalitetsutfordringer har fagskolesektoren?

Vi gikk gjennom resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter og presenterte også vårt nye prosjekt, NOKUTs Kvalitetsoppsummeringer. Vi håper dette kan bli et nyttig verktøy for å samle kunnskap om ulike temaer på ett sted. Arbeidslivsrelevans i de kreative fagene og organisering er to temaer som ble presentert i demonstrasjonen under frokostmøtet.

Program

  • Presentasjon av funn fra Studiebarometeret for fagskolestudenter
  • NOKUTs kvalitetsoppsummeringer – Et verktøy for lettere å finne informasjon og fakta om norske fagskoleutdanninger.
  • Hvordan bruke Studiebarometeret som kvalitetsverktøy – En fagskole deler sine tanker og erfaringer fra det siste året.
  • Panelsamtale om kvalitetsutfordringer i fagskolesektoren – Statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet, Ingeborg Marie Østby Laukvik fra Fagskolerådet/NHO, Wictor Østvand fra ONF og Terje Mørland fra NOKUT i panelet.

Hva er Studiebarometeret for fagskolestudenter?

I april 2018 gjennomførte NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet som ble sendt ut til ca. 13 500 fagskolestudenter på til sammen 544 utdanningstilbud gitt av 78 fagskoler.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no. Dette er en portal hvor studenter og utdanningsinstitusjonene blant annet kan se på og sammenligne studenters opplevde studiekvalitet på ulike studieprogram.