NOKUT-frokost 4/12-2019: Hvordan står det til med lektorutdanningene?

Den siste tiden har NOKUT sett nærmere på landets lektorutdanninger. Onsdag 4. desember la vi frem funnene og inviterte til frokostmøte for å høre mer om tilstanden på utdanningene.

Kartleggingen NOKUT har gjort viser at det er utfordringer knyttet til lav fullføringsgrad, administrativ tilrettelegging og praksisopplæring. Det er også store variasjoner i studieprogrammenes design og i hvordan ansvaret for utdanningen er fordelt internt på institusjonene.

Hva skyldes utfordringene? Og hva kan gjøres for å bedre situasjonen?

På møtet ble funnene fra NOKUTs ferske kartlegging presentert. I tillegg hadde vi med oss Rita Helgesen, leder av Lektorlaget, Tor Egil Førland, leder av Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO, Torberg Falch, leder av Institutt for lærerutdanning på NTNU, Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene, Synnøve Aas Gulvik, rektor ved Bjerke VGS, Henriette Sandberg, leder av Lektorstudentene, og Terje Mørland, administrerende direktør i NOKUT.

Høyt opptaksnivå, lav fullføring (pdf)