NOKUT-frokost 10/9-2020: Hvordan forberedes studentene på arbeidslivet?

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning har blitt skrevet om og debattert mye den siste tiden, både i akademia, politikken og media. Men hvordan fungerer samhandlingen mellom akademia og arbeidslivet?

Siden 2019 har NOKUT evaluert arbeidslivsrelevansen til et utvalg utdanninger innen humaniora, samfunnsvitenskap og matematisk-naturvitenskapelige fag.

På NOKUT-frokost torsdag 10. september lanserte vi evalueringsrapporten og la frem hovedfunn fra den. Det var også samtaler og diskusjon.

Vi fikk blant annet høre mer om hva arbeidslivsrelevans kan innebære, hvilken nytte det har, hvordan det kan og bør måles og hvordan arbeidslivsrelevans kan kobles godt til faget studieprogrammene.

Med oss hadde vi blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, nyslått NOKUT-direktør Kristin Vinje, Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide, prodekan og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO) Gunn Enlihøyskolelektor i sosiologi på Høgskulen på Vestlandet Irina Pavlova og student Julie Aydoğan Ystebø. Prosjektleder i NOKUT Ingvild Andersen Helseth og komiteleder Jan-Fredrik Olsen vil presentere evalueringen.

NOKUTs evaluering inngår i kunnskapsgrunnlaget til Kunnskapsdepartementets arbeid med Arbeidsrelevansmeldingen.

Les rapporten Evaluering av arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger (pdf)