NOKUT-frokost 21/11-2019: Globalt kvalifikasjonspass for flyktninger

Tema for frokostmøtet var flyktningers tilgang til høyere utdanning og UNESCOs arbeid med å etablere et kvalifikasjonspass for flyktninger.

Globalt er flere titalls millioner mennesker på flukt. Samtidig studerer så få som tre prosent av unge flyktninger ved et universitet. Kan internasjonale kvalifikasjonspass for flyktninger, som kan brukes på tvers av landegrenser, gjøre at flere får tatt i bruk og videreutviklet kompetansen sin? Det er håpet når UNESCO nå arbeider med å lage et globalt kvalifikasjonspass.

Som en respons på migrasjonsstrømmen i 2015 utviklet NOKUT metoden bak kvalifikasjonspassene. Gjennom blant annet intervjuer kartlegges kompetansen til flyktninger som mangler nødvendige papirer.

Kvalifikasjonspassene er en standardisert uttalelse som inneholder informasjon om søkerens høyeste oppnådde kvalifikasjon, arbeidserfaring, språkkompetanse i tillegg til råd og veiledning om veien videre. Ordningen har fått oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser, og Europarådet og UNESCO har satt i gang egne prosjekter med bruk av kvalifikasjonspass.

På frokostmøtet ønsket vi å høre mer om og diskutere hvordan kvalifikasjonspassene kan utvikles og brukes videre, både i et norsk, europeisk og globalt perspektiv.

Vi hørte fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som forklarte hvordan regjeringen jobber med dette. Marina Malgina, NOKUTs seksjonssjef for intervjubaserte ordninger, ga oss en innføring i bakgrunnen til kvalifikasjonspassene. Vi hørte også fra Sjur Bergan, leder av utdanningsavdelingen i Europarådet, om European Qualifications Passport for Refugees.

Møtet ble avsluttet med en panelsamtale med forfatter og samfunnsdebattant Maria Amelie, aktuell med boken Grenseløse gründere, UiO-rektor Svein Stølen, NOKUT-direktør Terje Mørland og Sjur Bergan.

Opptak fra frokosten