NOKUT-frokost: Årets dom fra studentene er klar

For sjette gang presenterte vi studentenes dom over utdanningskvaliteten sin.

Et nytt tema i årets utgave av Studiebarometeret er overgangen mellom videregående nivå og høyere utdanning.

 • Mener de som studerer i dag at de var godt nok forberedt for en høyere akademisk utdanning?
 • Opplever de at videregående opplæring har gitt de evnen til kritisk tenking og selvstendig læring?
 • Kan de samarbeide med andre, og hva med den akademiske tekstforståelsen og skriveferdighetene?

Dette er noen av spørsmålene vi har stilt studentene i årets undersøkelse. Resultatene bryter vi blant annet ned på fagfelt, utdanningsinstitusjon og studieprogram.

Hvem kommer?

Til frokosten kommer blant annet statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø, direktør i NOKUT Terje Mørland, leder av NSO Håkon Rangaard Mikalsen og prorektor for utdanning ved OsloMet Nina Waaler. I tillegg kommer ansatte og studenter fra grunnskolelærer- og ingeniørutdanningene ved OsloMet.

Hva spør vi studentene om?

Vi har også spurt studentene om hvor fornøyde de er med:

 • undervisning og veiledning,
 • praksis og arbeidslivsrelevans
 • læringsutbytte
 • eget engasjement, studieinnsats og motivasjon
 • undervisnings- og arbeidsformer

Les presentasjonen fra frokosten (pdf)

Les rapporten Studiebarometeret 2018 – hovedtendenser (pdf)

Faktaark

Kort om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør studentene om deres oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. På Studiebarometeret.no kan du enkelt finne:

 • studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer
 • sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer
 • se utvikling over tid for et studieprogram