NOKUT-frokost: Studiebarometeret 5.0

Alle snakker om behovet for digitalisering i høyere utdanning. Hva mener studentene? Hvor utbredt er bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen? Hvor hensiktsmessig mener de at denne bruken faktisk er? Svarene får du på NOKUT-frokost 5. februar når vi legger frem rykende ferske tall fra Studiebarometeret.

Til oss kommer nyutnevnt forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, prorektor for utdanning ved Universitetet i Oslo Gro Bjørnerud Mo, leder for Senter for fremragende utdanning Centre for Computing in Science Education – CCSE (UiO) Anders Malthe-Sørenssen, leder for Norsk studentorganisasjon Mats Beldo og direktør i NOKUT Terje Mørland.

For femte år på rad presenterer NOKUT nye tall fra Studiebarometeret – studentenes dom over kvaliteten på studiene de er i gang med. Vi har spurt studentene om hvor fornøyde de er med:

 • undervisning og veiledning
 • studie- og læringsmiljø
 • medvirkning
 • inspirasjon
 • praksis
 • arbeidslivsrelevans
 • eksamens- og vurderingsformer
 • eget læringsutbytte
 • forventninger
 • eget engasjement, studieinnsats og motivasjon
 • undervisnings- og arbeidsformer
 • internasjonalisering
 • digitalisering

Se opptak fra frokosten

Les mer om hovedfunnene i undersøkelsen

Se presentasjonen fra NOKUT-frokosten (pdf)