NOKUT-frokost 27. september: "Fra B til stryk"

Opptak fra frokostmøtet

Med jevne mellomrom skriver media om studenter som opplever å gå fra ståkarakter til stryk etter å ha klaget på eksamenskarakteren. Hvordan er dette mulig?

Da blindsensur ble innført i 2014 var hensikten at denne skulle sikre en mer rettferdig vurdering. Har den istedenfor ført til at karaktersettingen har blitt mer tilfeldig, og at studenter ikke lenger tør å klage på eksamenskarakteren?

  • Hvor stort er egentlig dette problemet?
  • Er svingningene i karakteren større der eksamen innebærer drøfting?
  • Er mangelfulle sensorveiledninger «roten til hele problemet»?
  • Hva kan og bør gjøres?

Vi tar diskusjonen rundt frokostbordet 27. september sammen med Jonas Strisland fra NSO, amanuensis i kybernetikk ved NTNU, Trond Andresen, dekan ved institutt for helsefag ved HiOA, Gro Jamtvedt og NOKUT-direktør Terje Mørland.


"Fra B til stryk" er det første av to frokostmøter der NOKUT setter søkelys på karakterer i høyere utdanning. NOKUT-frokost 18. oktober har fått tittelen "Er en A en A?". Kan vi stole på karakterene som gis i høyere utdanning?

Les NOKUTs notat Er karakterer rettferdige? (pdf)

Les presentasjonen (pdf)