NOKUT-frokost 10. januar: Underviserundersøkelsen 2017

Vi starter det nye året med å invitere til frokost hvor vi presenterer resultatene fra underviserundersøkelsen.

Vi får besøk av blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Petter Aaslestad (leder i Forskeforbundet), Anne Borg (prorektor for utdanning ved NTNU), Nina Skarpnes (rektor ved Politihøgskolen), studentrådsleder Mari Holmedahl (Politihøgskolen), Ragnhild Lied (leder av offentlig utvalg om videregående opplæring og leder av UNIO) og Terje Mørland (direktør i NOKUT).

Se opptak av frokosten

Se hovedfunnene fra undersøkelsen

Les rapporten Underviserundersøkelsen 2017 – hovedtendenser