NOKUT-frokost

NOKUT-frokost til UiT – Norges arktiske universitet

Studiebarometeret viser at flere studieprogrammer ved universitetet har gode resultater når det gjelder studentenes tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. Vi reiste til Tromsø for å lære mer om hvordan de arbeider med dette.

NOKUT-frokost: Om praksis

Det blåser en praksisvind over norske universiteter og høyskoler. "Alle" vil ha (mer) praksis, samtidig som utdanninger med etablert praksisdel har store utfordringer. Det er mange stemmer, ønsker og antakelser om temaet - ikke minst når det kommer til hvordan problemene skal løses.

NOKUT-frokost til Universitetet i Stavanger

Studiebarometeret viser stor variasjon mellom studieprogram når det gjelder studentenes tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. Vi dro over fjellet for å lære mer om hvordan Universitetet i Stavanger arbeider med dette.

NOKUT-frokost: Studiebarometeret 5.0

Alle snakker om behovet for digitalisering i høyere utdanning. Hva mener studentene? Hvor utbredt er bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen? Hvor hensiktsmessig mener de at denne bruken faktisk er? Svarene får du på NOKUT-frokost 5. februar når vi legger frem rykende ferske tall fra Studiebarometeret.