NOKUT-frokost

NOKUT-frokost: Om praksis

Det blåser en praksisvind over norske universiteter og høyskoler. "Alle" vil ha (mer) praksis, samtidig som utdanninger med etablert praksisdel har store utfordringer. Det er mange stemmer, ønsker og antakelser om temaet - ikke minst når det kommer til hvordan problemene skal løses.

Les hele

NOKUT-frokost til Universitetet i Stavanger

Studiebarometeret viser stor variasjon mellom studieprogram når det gjelder studentenes tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. Vi dro over fjellet for å lære mer om hvordan Universitetet i Stavanger arbeider med dette.

Les hele