Program: Seminarer om kvalitetsarbeid i høyere utdanning – Kravene til studietilbudene

Foreløpig program for seminaret 30. januar.

Sted: Thon Hotel Opera, "Rigoletto"

09.00    Kaffe/te og registrering

09.30    Velkommen

09.40    Hvilket ansvar hviler på selvakkrediterende institusjoner?

  • Hege Brodahl, seksjonssjef, NOKUT

09.50    Krav til tydelig faglig ledelse – Hva vil det si?

  • Greta Hilding og Paul Ragnar Svennevig

10.30    Kort pause (te/kaffe)

10.45    Krav til tydelig faglig ledelse – Hva vil det si? (Forts.)

11.30    Lunsj

12.30    Læringsutbyttebeskrivelser – et samlet uttrykk for hvordan kandidaten har utviklet seg gjennom studiet

14.00    Pause (te/kaffe, pausemat)

14.20    Hvordan sikre et godt fagmiljø?

  • Tine Arntzen Hestbek, NTNU
  • Karina Mathisen, NTNU

15.45    Hvor går veien videre?

16.00    Vel hjem!

 

Tilbake til seminarsiden