Program: Seminarer om kvalitetsarbeid i høyere utdanning – Kravene til studietilbudene

Program for seminaret 30. januar.

Sted: Thon Hotel Opera, "Rigoletto"

09.00    Kaffe/te og registrering

09.30    Velkommen

09.40    Hvilket ansvar hviler på selvakkrediterende institusjoner?

  • Hege Brodahl, seksjonssjef, NOKUT

09.50    Krav til tydelig faglig ledelse – Hva vil det si?

  • Faglig ledelse av studieprogram ved UiA – Greta Hilding og Paul Ragnar Svennevig

10.30    Kort pause (te/kaffe)

10.45    Krav til tydelig faglig ledelse – Hva vil det si? (Forts.)

  • Gruppearbeid

11.30    Lunsj

12.30    Læringsutbyttebeskrivelser

  • Hege Brodahl, seksjonssjef, NOKUT
  • Gruppearbeid

13.45    Pause (te/kaffe, pausemat)

14.00    Hvordan sikre et godt fagmiljø?

  • Hva er et fagmiljø og hvordan jobber Fakultet ved naturvitenskap for å styrke sine fagmiljø? – Karina Mathisen, NTNU
  • Fagmiljø i et flercampus-perspektiv – Halvor Austenå, USN
  • Gruppearbeid

15.45    Hvor går veien videre?

16.00    Vel hjem!

 

Tilbake til seminarsiden