Topics of the day

Brief Overview of Philippine Higher Education

 • Governance
 • Type of HEIs
 • Participation, Access & Equity
 • Philippine Qualifications Framework

Accreditation & Recognition Arrangements

 • Development of Philippine Accreditation System
 • Levels of Accreditation & Corresponding Benefits
 • Referencing with ASEAN Qualifications Reference Framework
 • ASEAN MRA’s on selected professions
 • Current recognition practices

TESDA and TVET Qualifications

 • TVET and the Philippine Qualifications Framework
 • Recognition & Bridging initiatives
 • Recognition of Prior Learning

Recent HE Developments

 • Philippine Higher Education Strategy
 • Internationalization Initiatives
 • Universal Access to Tertiary Education Act (2017)
 • Changes in General Education / Academic Calendar
 • Philippine Credit Transfer System (under-development)

Challenges & Opportunities

 • Non-ratification of the 2011 Tokyo Recognition Convention
 • Quality Assurance
 • Mobility & Recognition challenges
 • Higher Education transition to a post K to 12 Education Curriculum


Dr Roger Y Chao Jr er ekspert på høyere utdanning og jobber i dag som freelancer. Han har lang erfaring fra UNESCO (UNESCO International Centre for Higher Education Innovation and UNESCO Myanmar). Han har også vært engasjert i ulike høyere utdanningsprosjekter for EU-kommisjonen. Hans forskningsinteresser og publikasjoner omfatter regionalisering og internasjonalisering av høyere utdanning, komparativ og internasjonal utdanning, høyere utdanningspolitikk og reformer samt, lærerutdanning.

Tilbake til seminar og påmelding