Utdanning fra utlandet

Faglig godkjenning – høyere utdanning

Faglig godkjenning brukes i forbindelse med godkjenning av høyere utdanning fra utlandet for å vurdere om den kan likestilles med et bestemt norsk fag, en grad eller profesjonsutdanning. Faglig godkjenning skjer ved det enkelte lærested. NOKUT behandler ikke søknader om faglig godkjenning.

Les hele

Falske utdanningsdokumenter og akademiske kvalifikasjoner

I flere år har NOKUT rettet stor oppmerksomhet på arbeidet med mistenkelige utdanningsdokumenter og verifisering av autentisiteten. Arbeidet har avdekket at bruk av falske akademiske kvalifikasjoner ikke er ubetydelig i Norge. Læresteder og arbeidsmarkedet er trolig mer utsatt for denne type kriminalitet enn NOKUT. Derfor ønsker NOKUT å informere og bevisstgjøre både søkerne våre og samfunnet om dette.

Les hele

Forhåndsvurdering av utenlandsk utdanning?

Det finnes ingen ordning som forhåndsgodkjenner eller forhåndsvurderer utdanning du planlegger å ta i utlandet. Først når utdanningen er fullført, kan NOKUT vurdere om den kan likestilles med en tilsvarende grad i Norge.

Les hele

Generelt om norsk utdanning

NOKUT har ansvaret for å kvalitetssikre høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg, men desse utdanningane er ein del av eit meir omfattande utdanningssystem og byggjer på grunnutdanning og vidaregåande opplæring.

Les hele

Godkjenning for andre yrker

For de fleste yrker kreves det ingen spesiell godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Dette gjelder uavhengig av utdanningsnivå. Yrker som bibliotekar, økonom, journalist, hudpleier og maler er eksempler på yrker som ikke krever godkjenning.

Les hele