Toppbanner

Do you prefer English? Click here.


Kjære student – si din mening om studieprogrammet ditt!

Dette er en invitasjon til å delta i den nasjonale undersøkelsen om studiekvalitet i regi av NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen sendes til studenter ved alle studieprogram i Norge. Årets resultater publiseres på www.studiebarometeret.no februar neste år.

Svarene dine vil gi institusjonen mulighet til å gjøre forbedringer i studiet ditt. De vil også gi kommende studenter informasjon om hvordan du opplever studiekvaliteten.

Svar og premiering

Vi vil trekke ut 30 gavekort på opptil 5000 kr. Det tar ca. 12 minutter å besvare undersøkelsen. Frist for å svare er 8. november. Skjemaet kan besvares på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Har du mottatt SMS eller e-postinvitasjon?

Dersom du allerede har svart ved hjelp av lenken i SMS eller e-post, trenger du ikke besvare nå. Dersom du ikke ble ferdig med skjemautfyllingen, kan du fortsette ved å bruke innloggingen på denne siden. Dette kan du også gjøre dersom du ønsker å endre svarene du ga.

Hvem kan svare?

Studenter som går på 2. eller 5. studieår på sitt nåværende studieprogram kan svare.

Skjema på SMS

For å få personlig lenke til skjemaet ditt, skriv inn mobilnummeret ditt i boksen under. NB! Gjelder bare 2.- og 5.-årsstudenter med gyldig mobilnummer. Kan besvares på nynorsk, bokmål og engelsk.

 

Konfidensialitet

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata AS.

Institusjonen du går på har latt oss hente ut opplysninger om hvilket studieprogram du er registrert ved, din e-postadresse, telefonnummer, kjønn, alder, opptaksgrunnlag, eksamensresultater og statsborgerskap. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og det skal ikke offentliggjøres data som gjør det mulig å identifisere den som svarer. Ved prosjektslutt våren 2017 vil direkte personidentifiserbare opplysninger slettes (telefonnummer og e-postadresse). Indirekte personidentifiserbare opplysninger som kjønn, alder og statsborgerskap vil for forskningsformål – for de som samtykker til det i skjemaet – lagres frem til 2019 av Norsk senter for forskningsdata AS.

Henvendelser om dette prosjektet kan gjøres via Studiebarometeret@nokut.no