– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sjekkliste for saksbehandling av søknader om godkjenning

Her finner du en oversikt over viktige punkter på veien fra en søknad er mottatt til den er ferdig vurdert.