– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Turbovurdering for arbeidsgivere

Et tilbud til arbeidsgivere som har jobbsøkere eller ansatte med utenlandsk høyere utdanning.

Har dere ansatt, eller vurderer dere å ansette en person med utenlandske utdanningsdokumenter? Da tilbyr NOKUT en turbovurdering som kan hjelpe dere med å forstå dokumentene.

Vurderingen gjennomføres innen fem virkedager og er gratis.


En kort vurdering av den utenlandske utdanningen

Vi utarbeider en kort vurdering, som beskriver:

 • om utdanningen er godkjent i utdanningslandet
 • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet
 • hvilket fagområde utdanningen er tatt innen

Vi vurderer bare fullførte høyere utdanninger (utdanninger på universitets- og høyskolenivå).

NOKUT understreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak, men en uttalelse som skal være til hjelp for arbeidsgivere.

Enkeltpersoner kan søke NOKUTs generelle godkjenning av sin utenlandske høyere utdanning. Disse sakene har en mer omfattende saksbehandling og det fattes et juridisk bindende vedtak. Les mer om NOKUTs generelle godkjenning.


Utvelgelse og vurdering

Turbovurderingen kan brukes av arbeidsgivere når dere av ulike grunner trenger å vite mer om ansattes eller søkeres høyere utenlandske utdanning. Det kan for eksempel være i forbindelse med ansettelser eller ved lønnsplassering.


Svar innen fem arbeidsdager

Vurderingen er normalt ferdigstilt og sendt deg per e-post innen fem virkedager. Dersom det skulle være nødvendig å innhente flere opplysninger, kan det gå lengre tid. Du som arbeidsgiver vil i da bli informert.


Begrensninger i tilbudet

 • Bedrifter som tilbyr rekrutterings- og bemanningstjenester omfattes ikke av ordningen.
 • Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.
 • I forbindelse med turbovurderingen kontrollerer NOKUT ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte. Det er arbeidsgivers oppgave å vurdere om søkeren har de rette faglige forutsetninger til jobben.
 • Enkeltpersoner kan ikke benytte seg av turbovurdering av egen utdanning, men har anledning til å søke om generell godkjenning av utdanningen sin, NOKUTs generelle godkjenning.
 • Høyere utdanning fra alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Sierra Leone og Somalia. Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • Turbovurderingen omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker, som krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.


Slik får du som arbeidsgiver en vurdering

 1. Opprett en e-post med emnet "Turbovurdering/arbeidsgiver" ved hjelp av denne lenken:


 2. Husk at det skal sendes inn kun én forespørsel per e-post. 
 3. Følgende opplysninger må inn i e-posten:

  - Søkerens navn og fødselsdato
  - Utdanningens navn i følge vitnemålet (diplom)
  - Utdanningsinstitusjon (navn og land)
  - Utdanningens avslutningsår
  - Kontaktperson i virksomheten (navn, e-post og telefonnummer)
  - Eventuelle tilleggsspørsmål om utdanningen eller utdanningsdokumentene

 4. Legg ved utdanningsdokumenter:  vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for alle gradene det ønskes en vurdering av.
 5. Legg ved oversettelse av utdanningsdokumentene. I noen tilfeller trengs det ikke oversettelse, på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk eller fransk. Normalt kan også dokumenter på russisk, bulgarsk, ungarsk, tsjekkisk, arabisk, polsk, kinesisk, japansk og farsi sendes inn uten oversettelse.
 6. Legg ved søkerens skriftlige fullmakt om at vi kan vurdere utdanningsdokumentene.
  Bruk ett av disse skjemaene:

  Fullmaktserklæring på norsk (doc)
  Fullmaktserklæring på engelsk (doc)

Vi sender deg en e-post som bekrefter at vi har mottatt e-posten fra deg. Dersom forespørselen din mangler dokumenter eller om NOKUT trenger mer tid på vurderingen, kan det gå lengre tid. Du vil da bli informert.   Spørsmål om turbovurdering?

Kontakt oss på telefon 21 02 18 60.