– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenning av utdanning fra utlandet

I tillegg til å behandle individuelle søknader om generell godkjenning, tilbyr NOKUT informasjon og råd knyttet til godkjenningsfaglige spørsmål. Informasjonen under er ment som en hjelp for deg som jobber med vurdering av utenlandsk utdanning.

Yrkesfaglig utdanning

For yrkesfaglige utdanninger som ikke er lovregulerte er det arbeidsgiver som må vurdere utdanningen. Dette kan gjøres ved å teste den aktuelle personens praktiske ferdigheter.

Om det likevel er ønskelig å foreta en teoretisk sammenlikning av den utenlandske utdanningen med den norske, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i de aktuelle læreplanene: Finn læreplaner hos Utdanningsdirektoratet.


Høyere utdanning

Her har vi samlet noen verktøy som kan være til hjelp hvis du skal vurdere utdanning fra universitet og høyskole i utlandet.

Kontakt oss

Har du spørsmål om vurdering av utenlandsk utdanning, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send en forespørsel på e-post til utland@nokut.no