– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utdanningskvalitetsprisen

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut hvert år. Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT. Prisen går i sin helhet til ett tiltak.

Se utlysningen av Utdanningskvalitetsprisen 2017


Vinner av Utdanningskvalitetsprisen 2016
er NMBU – Action Learning Model for Sustainable Development.