– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hvordan kan jeg jobbe med studiekvalitet som student?

Som student er det viktig at du tar del i arbeidet institusjonene gjør med kvalitetsutvikling. Studenter er en selvsagt del av arbeidet NOKUT gjør med å sikre og utvikle utdanningene i Norge, og de er en nødvendig del av arbeidet universiteter og høyskoler gjør for å bli bedre.

Det er lovpålagt for institusjonene å involvere studenter i avgjørelser som påvirker dem, og studenter bør bruke den muligheten til å bidra mest mulig med sine unike perspektiv.

Her har vi samlet både informasjon og virkemidler fra NOKUT som du kan bruke til dette arbeidet.