– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Ønsker du å være sakkyndig?

Det å være sakkyndig for NOKUT er et viktig samfunnsoppdrag. Samtidig får du kjennskap til arbeidet vårt og innsikt i hva som skjer på utdanningsområdet innenfor fagfeltet ditt. Gjennom samarbeid med andre sakkyndige, utvider du også ditt faglige nettverk.

Mer om å være sakkyndig

Er du interessert i å være sakkyndig for NOKUT, send en kort beskrivelse av kompetanse og erfaring, samt CV, til sakkyndig@nokut.no. Vi tar kontakt dersom det skulle bli aktuelt å benytte deg som sakkyndig.