– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Norske universiteter og høyskoler har ansvar for å drive kvalitetsarbeid i henhold til lover og forskrifter. NOKUTs periodiske tilsyn skal kontrollere at kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende i henhold til NOKUTs studietilsynsforskrift §4-1 og stimulere til videreutvikling utover kravene.