– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med eksisterende studietilbud

NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende studietilbud. Dette gjelder både de studietilbudene vi har godkjent og de som universitetene og høyskolene har etablert på egen fullmakt.

Når vi fører tilsyn med eksisterende studietilbud, bruker vi de samme kriteriene som ved godkjenning av nye studietilbud (se studietilsynsforskriften).

I tillegg til å kontrollere at utdanningskvaliteten oppfyller minstekravene våre, ønsker vi at tilsynet motiverer institusjonene til videre utvikling.

Tilsynet med eksisterende tilbud er organisert i fire trinn:

 

Institusjonenes ansvar

Institusjonene plikter å gi NOKUT den informasjonen vi etterspør innen tidsfristen vi har angitt (se studietilsynsforskriften).

Saksbehandlingen fortsetter basert på den informasjonen vi har når tidsfristen går ut.

En akkreditering gjelder helt fram til NOKUT har vedtatt noe annet.

Dersom institusjonen mister akkreditering for et studietilbud, er institusjonen forpliktet til å skaffe studentene alternative studie-plasser. Det alternative tilbudet skal godkjennes av NOKUT.Relatert informasjon