– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering for ny institusjonskategori

Institusjoner kan gjennom institusjonsakkreditering få utvidede fullmakter. Dette gjør institusjoner gjennom å søke NOKUT om akkreditering av ny institusjonskategori:

  • akkreditert høyskole
  • vitenskapelig høyskole
  • universitet

NOKUT vurderer om institusjonen tilfredsstiller standarder og kriterium for akkreditering i den aktuelle kategorien. Dersom vi finner at dette er tilfelle, er det til slutt Kongen i statsråd som avgjør om en institusjon blir flyttet over i ny kategori.

Veiledningsmøte for søknad om institusjonsakkreditering holdes ved behov. Ta kontakt med Karl Johan Skeidsvoll eller Tomas Syrstad Ruud for mer informasjon.


Veileder