– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering av nye studietilbud

Institusjonene som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier:

Universitetene er selvakkrediterende, og kan selv opprette nye studier på alle nivåer.

Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler har selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder. Utenom fagområdene for doktorgrad, må vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler søke NOKUT om akkreditering av nye mastergrads- og ph.d-studier.

Ikke-akkrediterte høyskoler må søke om å opprette alle nye studietilbud.Relatert informasjon

Søknadsfrister

  • 1. mars: 1. og 2. syklus
  • 15. september: 1. og 2. syklus
  • 1. november: 3. syklus