– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Strategier og planer

Her har vi samlet NOKUTs strategier og planer. I tillegg finner du årsrapporter og -rapporter.