– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Organisering

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) er eit fagleg uavhengig styringsorgan under Kunnskapsdepartementet med eit eige styre som øvste vedtaksorgan.

Terje Mørland er direktør og leiar for NOKUT. NOKUT har om lag 125 tilsette og er organisert i fire avdelingar og éi kommunikasjonseining. Kvart år engasjerer NOKUT 200–300 sakkunnige i ulike evaluerings- og akkrediteringsprosessar.