– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søkerkurs for fagskoler

NOKUT inviterer til søkerkurs! Invitert er dere som vil søke om godkjenning av fagskoleutdanning. Kurset er primært for dere som planlegger å søke innen søknadsfristen 1. mars 2018.

Dato: Mandag 30. oktober –  for søkere uten noen godkjent fagskoleutdanning
Tid: 9.00–16.00
Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker
Påmeldingsfrist: 20. oktober

Det er gratis å delta på kurset, og lunsj er inkludert. NOKUT dekker imidlertid ikke reise og opphold.

OBS! Kurset fredag 3. november – for søkere med minst én godkjent fagskoleutdanning er dessverre avlyst pga. for få påmeldte.


Hvorfor gå på kurset?

Målet med kurset er at dere som søker om godkjenning skal bli bedre til å skrive gjennomarbeidede og gode søknader. Vi vil legge særlig vekt på de kravene som vi av erfaring vet at mange søkere har problemer med. En viktig grunn til å delta på kurset er at en god søknad vil gi raskere saksbehandling.

For at en fagskoleutdanning skal bli godkjent av NOKUT skal alle kravene i kapittel 3 i fagskole-tilsynsforskriften være tilfredsstillende oppfylt. På kursene vil vi ta for oss både de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning, slik som styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring samt de faglige kravene til utdanningen.

På kurset den 30. oktober vil vi ha et særlig fokus på de grunnleggende forutsetningene. På kurset den 3. november vil vi ha et særlig fokus på de faglige kravene.

Nærmere kursdatoene vil vi legge ut programmene og mer informasjon om innholdet i kursene.

Forberedelse

Før kurset er det viktig at dere har satt dere inn i:

Spørsmål og innspill

Har dere praktiske spørsmål eller innspill til problemstillinger som er relevante for kurset, kan dere kontakte oss på e-post: fagskole@nokut.no.

Gode innspill fra dere gir bedre søkerkurs!

 

Share Del med andre