– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs fagskolekonferanse 2017:
Studienært kvalitetsarbeid

Dato: 27.–28. november
Sted: Scandic Ørnen, Bergen
Påmeldingsfristen har gått ut

Årets konferanse vil belyse hvordan fagskolene kan legge til rette for god læring og hva som skal til for at studentene kan oppnå et godt læringsutbytte. Under konferansen løfter vi frem gode eksempler på studienært kvalitetsarbeid, og gir konkrete tips til hvordan man kan engasjere studentene til å ta en aktiv rolle i sin egen læringsprosess.

Vi ønsker derfor spesielt velkommen til representanter fra fagskolenes fagmiljøer og de faglige og pedagogisk ansvarlige.

NOKUT har utarbeidet et utkast til en modell som beskriver det vi kaller kvalitetsområder. Vi ønsker å være tydelige på hva vi mener når vi snakker om kvalitet i fagskoleutdanningene. Modellen vil, når den er vedtatt, legge føringer for NOKUTs arbeid med utdanningskvalitet. Vi inviterer derfor fagskolesektoren og deres samarbeidspartnere til en diskusjon om hva som kjennetegner god kvalitet i fagskoleutdanning.

Vi forutsetter at alle som deltar på konferansen har lest dokumentet som beskriver modellen på forhånd. Last ned utkastet til kvalitetsområder (pdf)

På konferansen vil også tidenes første utdanningskvalitetspris for fagskoleutdanning deles ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målgrupper for konferansen

Målgrupper for konferansen er representanter fra fagmiljøet, faglig og pedagogisk ansvarlige, studenter, eiere, styrer og ledere ved fagskolene, arbeidslivsorganisasjoner og interesseorganisasjoner, og personer fra utdanningssektoren som arbeider med fagskoleutdanning. Vi ønsker også utdanningspolitikere fra sentralt og regionalt hold velkommen.


Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål kan rettes til:
Bjørn Ragnar Stensby

Praktiske spørsmål kan rettes til:
Anna Jagusz
Telefon: 22 53 05 02